top of page

Zasady prowadzenia terapii w trakcie COVID-19

 • Terapeuta wyposażony jest w maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki gumowe.

 • W terapii może uczestniczyć wyłącznie zdrowe dziecko. Rodzice/opiekunowie dzieci z widocznymi objawami choroby (katar, kaszel, kichanie oraz podwyższona temperatura) proszeni będą o opuszczenie poradni i udanie się do domu.

 • Do poradni może wejść tylko jeden rodzic/opiekun z jednym dzieckiem, które odbywa terapię (nie może wchodzić do ośrodka drugi rodzic, rodzeństwo ani osoby towarzyszące).

 • Przy wejściu dziecko ma sprawdzaną temperaturę.

 • Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypełnienia krótkiej ankiety epidemicznej.

 • Wietrzenie sal odbywa się po każdej terapii i jeśli to możliwe również w trakcie jej trwania.

 • Pomiędzy zajęciami przewidziana jest 7-10 minutowa przerwa. Aby zminimalizować możliwość kontaktu naszych klientów, prosimy rodziców by przychodzili do poradni na chwilę przed wyznaczonym czasem terapii i sprawnie opuszczali poradnię po zakończonych zajęciach.

 • W miarę możliwości prosimy rodziców/opiekunów o opuszczenie poradni na czas terapii i udanie się na spacer.

 • Każde dziecko musi umyć ręce przed wejściem do sali terapeutycznej oraz po opuszczeniu sali.

 • W poradni dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.

 • Rozmowa z rodzicem odbywać się może w odległości co najmniej 1 metra.

 • Sprzęty terapeutyczne, stoły, krzesła oraz klamki są regularnie przecierane skutecznym środkiem dezynfekującym po każdej odbytej wizycie.

bottom of page