top of page

Diagnoza gotowości szkolnej

  • 4 godz.
  • 400 złotych polskich
  • Nawrot

Opis usługi

Diagnoza gotowości szkolnej to badanie prowadzone przez zespół diagnostów. W skład zespołu najczęściej wchodzą psycholog, pedagog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka. Pełna diagnoza obejmuje: -wywiad z rodzicami dziecka i z dzieckiem, -analiza opinii oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez rodziców - analizy wytworów dziecka, - wykonania standaryzowanych testów psychologiczno-pedagogicznych, które pozwalają określić poziom funkcjonowania poznawczego dziecka, spostrzegania, funkcjonowania pamięci i uwagi - oceny samodzielności dziecka, jego motywacji do nauki oraz - funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Proces całej diagnozy to ok. 4 godziny rozłożone na od trzech do czterech spotkań.


Dane kontaktowe

  • Nawrot 104, Łódź, Polska

    694304569

    kontakt@czdrowia.pl


bottom of page