top of page

Terapia pedagogiczna

  • 1 godz
  • 90 złotych polskich
  • Nawrot

Opis usługi

Terapia pedagogiczna skupia się na specjalistycznym podejściu do dziecka, które swoim zachowaniem przejawia różnego rodzaju zaburzenia lub nieprawidłowości (w zachowaniach społecznych, w obrębie motywacji, nabywania i przyswajania wiedzy, jak również w wyrażaniu emocji). ​ Kompleksowa diagnoza dziecka pozwala na stworzenie planu terapii pedagogicznej, który ma przyczynić się do stymulacji ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka. Koszt pierwszej konsultacji: 90,00 zł, kolejnych wizyt 85 zł


Dane kontaktowe

  • Nawrot 104, Łódź, Polska


bottom of page