top of page
Balony Emoji

Terapia pedagogiczna

Prowadzimy również terapię online

Terapia pedagogiczna skupia się na specjalistycznym podejściu do dziecka, które swoim zachowaniem przejawia różnego rodzaju zaburzenia lub nieprawidłowości (w zachowaniach społecznych, w obrębie motywacji, nabywania i przyswajania wiedzy, jak również w wyrażaniu emocji). 

Kompleksowa diagnoza dziecka pozwala na stworzenie planu terapii pedagogicznej, który ma przyczynić się do stymulacji ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka. Każdy szczegółowy cel planu ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajmujemy się terapią:

 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii

 • nieharmonijnego rozwoju

 • zaburzeń koncentracji uwagi

 • zaburzeń emocjonalnych

 • zaburzeń integracji sensorycznej

 • ADHD

 • rozwoju psychoruchowego

 • koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej

 • niepełnosprawności intelektualnej

 • obniżonej sprawności manualnej

 • zaburzonej koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

bottom of page