Balony Emoji

Terapia pedagogiczna

Prowadzimy również terapię online

Terapia pedagogiczna skupia się na specjalistycznym podejściu do dziecka, które swoim zachowaniem przejawia różnego rodzaju zaburzenia lub nieprawidłowości (w zachowaniach społecznych, w obrębie motywacji, nabywania i przyswajania wiedzy, jak również w wyrażaniu emocji). 

Kompleksowa diagnoza dziecka pozwala na stworzenie planu terapii pedagogicznej, który ma przyczynić się do stymulacji ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka. Każdy szczegółowy cel planu ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajmujemy się terapią:

 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii

 • nieharmonijnego rozwoju

 • zaburzeń koncentracji uwagi

 • zaburzeń emocjonalnych

 • zaburzeń integracji sensorycznej

 • ADHD

 • rozwoju psychoruchowego

 • koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej

 • niepełnosprawności intelektualnej

 • obniżonej sprawności manualnej

 • zaburzonej koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej