top of page

Czas Do Ustalenia

|

Nawrot 104

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE REWALIDACYJNE

Celem naszych spotkań jest rewalidacja osób z zabrzeniami rozwoju lub niepełnosprawnych umysłowo w wieku 18-24 lata, ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia, tak aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE REWALIDACYJNE
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE REWALIDACYJNE

Czas i lokalizacja

Czas Do Ustalenia

Nawrot 104, Nawrot 104, 90-040 Łódź, Polska

O wydarzeniu

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe na 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE REWALIDACYJNE

Celem naszych spotkań jest rewalidacja osób z zabrzeniami rozwoju lub niepełnosprawnych umysłowo, ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia, tak aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Zajęcia prowadzone są w grupach cztero lub pięcioosobowych.

Realizacja celów i zadań odbywa się poprzez:

 • ogólne usprawnienie,
 • rozwój umiejętności wykonywania codziennych czynności;
 • przystosowania do życia w społeczeństwie (trening umiejętności społecznych),
 • usprawnianie umiejętności społecznych, sposobu komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację mowy, nakierowaną głownie na rozumienie (odbiór) i mówienie (budowanie wypowiedzi),
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Pakiet obejmuje 30 godzin zajęć terapeutycznych w tygodniu, realizowanych od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach 8:30-14:30. 

Spodziewane efekty:

 1. Uzyskanie możliwie najlepszej sprawności ruchowej i manualnej,
 2. Maksymalny rozwój samodzielności,
 3. Zwiększenie poczucia własnej wartości uczestników,
 4. Wypracowanie akceptacji własnej niesprawności,
 5. Wyciszenie napięcia emocjonalnego,
 6. Rozwijanie zainteresowań,
 7. Rozwijanie umiejętności współpracy i współżycia z innymi ludźmi,
 8. Uzyskanie przygotowania do czynności związanych z wykonywaniem zawodu.

Pakiet 30 godzin terapii to koszt 1250 zł za osobę. W ramach pakietu uczestnicy mają mozliwość codzinnego uczestniczenia w zajęciach od poniedziuałku do piątku lub tylko w wybranych dniach i godzinach.

Cena obejmuje terapię indywidualną i grupową, przekąskę oraz ubezpieczenie.

Istnieje możlwiość płatności w ratach lub wykupienia części pakietu. Ważność pakitu wynosi jeden miesiąc

Uczestnicy biorą udział w ZAJĘCIACH GRUPOWYCH:

 • artystycznych,
 • logoterapii (w ramach możliwości),
 • psychoterapii,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • kultury zdrowotnej,
 • turystycznych (wiosna/lato),
 • podtrzymywania umiejętności szkolnych i życiowych,
 • terapii ekonomicznej,
 • kompetencji społecznych, zawodowych

W ramach pakietu przewidziane zostaly również ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 • terapię psychologiczną 
 • terapię zajęciową,
 • terapię logopedyczną (w razie potrzeby),
 • terapię fizjoterapeutyczną

*W przypadku zebrania chętnych 4 osób za niewielką dodatkową opłatą zapewanimy transport do Poradni i do domu. W razie potrzeby, po indywidulanym uzgodnieniu istnieje możliwość przybycia wcześniiej lub wyjścia z zajęć później.

Jeżeli masz pytania zadzwoń lub napisz, chetenie odpowiemy na wszystkie pytania!

Tel. 694304569

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page