top of page
Image by Charlotte Harrison

Terapia psychologiczna

Prowadzimy również terapię online

Prowadzimy terapie psychologiczną zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

W zależności od sytuacji i zgłaszanego problemu proponujemy psychoterapie indywidualną, par lub rodziny. Oferujemy również diagnozę psychologiczną.


W przypadku psychoterapii dzieci, psychoterapeuta regularnie spotyka się z rodzicami, zwykle co najmniej raz w miesiącu. Spotkania służą temu, by pomóc rodzicom w jak najlepszym rozumieniu swojego dziecka, jego wewnętrznego świata, postrzegania i przeżywania siebie i innych (dotyczyć to może np. lepszego rozumienia przebiegu rozwoju dziecka i jego kryzysów, problemów separacyjnych, seksualności, trudności w uczeniu się, fobii, zachowań agresywnych). Prowadzimy psychoterapię dzieci z Autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD. Tam gdzie to uzasadnione psycholog wprowadza również terapie integracji sensorycznej włączając elementy psychoterapii. 

 

Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów w zakresie:

 • Depresji

 • Nieśmiałości

 • Nadmiernej lękliwości

 • Braku motywacji

 • Niezadowolenia z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć

 • Objawów psychosomatycznych

 • Kryzysów emocjonalnych, kryzysów w związkach

 • Tików, fobii

 • Trudności w relacjach z rodzicami

 • Problemów szkolnych i wychowawczych

 • Uzależnień

 • Zachowań impulsywnych i agresji

 • Trudności w relacjach

 • Stresu, lęków

W razie konieczności możliwa jest konsultacja psychiatryczna.

bottom of page