top of page
Image by Markus Spiske

Terapia ręki

Ręka jako bardzo wyspecjalizowany narząd jest odpowiedzialna za wiele funkcji w naszym ciele. Terapia ręki to usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. 

 

Od rozwoju motoryki małej zależy prawidłowy i pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania a także szeroko pojętej komunikacji. 

Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).

bottom of page