top of page

Terapia rodzinna

Prowadzimy również terapię online

Terapia rodzinna polega na rozmowie członków rodziny z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach. Głównym zadaniem terapii systemowej jest naprawienie relacji w rodzinie.

Dzięki temu także poszczególni jej członkowie będą mieli się lepiej. 
 

Każda rodzina jest inna. Nie ma więc jednego identycznego  schematu pracy w ramach tej metody. 

Metoda ta jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego, z którym pracuje psycholog lub psychoterapeuta rodzinny.

bottom of page