top of page

Na czym polega terapia metodą A. Tomatisa- informacje podstawowe

Podstawowym założeniem metody A. Tomatisa jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych. Metoda ta wykorzystywana jest w przypadku dzieci z problemami szkolnymi, z autyzmem, dysleksją czy problemami w komunikowaniu się.

Geneza i podstawowe założenia

Początki omawianej metody terapii sięgają lat 80-tych, kiedy to prof. Alfred Tomatis dokonał kilku kluczowych obserwacji, które doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. Prof. Tomatis prowadził badania w trzech podstawowych dziedzinach takich jak: audiologia, psychologia i lingwistyka. W swoich najważniejszych badaniach wykazał, że dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, podczas gdy te o niskiej częstotliwości wywołują skutek odwrotny. Z tego względu dźwięki o wysokiej częstotliwości często określane są mianem dźwięków „pobudzających", „naładowujących”, natomiast dźwiękom o niskiej częstotliwości („rozładowującym”) przypisuje się wywoływanie efektu zmęczenia – mogą one prowadzić wręcz do stanu wyczerpania.


Według prof. Tomatisa, główną funkcją ucha, nie jest słyszenie a słuchanie. Oddzielał on te dwa zjawiska. Słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie ma charakter aktywny, tj. wymaga zaangażowania, świadomości, woli. Według audiologów szkolnych bardzo wiele dzieci dobrze słyszących ma problemy z uwagą i koncentracją - kłopoty te wynikają z zaburzeń uwagi słuchowej. Trudności ze słuchaniem powodują u tych dzieci dysfunkcje koncentracji, kłopoty z czytaniem. Trening słuchowy metodą Tomatisa okazał się bardzo skuteczny w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia procesów uwagi, nieprawidłowości w zakresie posługiwania się mową czy dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych, a także dzieci z problemami koordynacji ruchowej.


Tomatis a autyzm

Metoda Tomatisa, pomimo że nie powstała jako terapia autyzmu, ale sprawdziła się również w tej dziedzinie. W przypadku ok. 60% dzieci autystycznych poddanych terapii tą metodą uzyskano pozytywne rezultaty. Dzieci stają się bardziej świadome swojego otoczenia, poprawiają się także ich relacje z innymi osobami. W wielu przypadkach zaobserwowano, że dzieciom poprawia się wymowa i następują pozytywne zmiany w ich zachowaniu.

Celem treningu słuchowego jest rozwinięcie lub odbudowanie komunikacji, w przypadku kiedy została ona utracona albo osłabiona.


Jednym z celów treningu słuchowego jest stabilizacja funkcji przedsionka ucha środkowego i ułatwienie integracji sensorycznej. Jest to pierwszy krok na drodze do odbudowania zdolności komunikacji. Przedsionek ucha ma również wpływ na mowę.Dzieci, które nie mówią, pod wpływem stymulacji przedsionka często zaczynają wydawać dźwięki. Dzieciom autystycznym u których występowała nadwrażliwość na dźwieki, u których w terapii wykorzystano metoda Tomatisa udało się zredukować tę nadwrażliwość. Proces ten następuje stopniowo. Rodzice mówią, że obserwują stopniowo zmniejszający się niepokój dzieci spowodowany pewnymi dźwiękami. Jednocześnie zmniejsza się obrona przed dotykiem i polepsza się kontakt wzrokowy.


Efekty stosowania metody A. Tomatisa

Terapie metodą Tomatisa można stosować w przypadku dzieci z problemami szkolnymi, z autyzmem, dysleksją czy problemami w komunikowaniu się.

Do efektów tej metody zalicza się polepszenie umiejętności komunikowania się, lepszą koncentracje uwagi szybsze i trwalsze zapamiętywanie skuteczniejsze uczenie się lepsze wykorzystanie możliwości głosu, skuteczniejsza kontrole emocji, lepsza umiejętność relaksowania się oraz odbudowy sił witalnych.


W przypadku osób dorosłych terapia jest z powodzeniem stosowana w leczeniu depresji, wspomaga przyswajanie języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych. Okazała się niezmiernie pomocna również w przypadku osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy, tj.: muzyków, śpiewaków operowych, aktorów, dziennikarzy radiowych itd. Obecnie metodę prof. Tomatisa wykorzystuje się w ponad 600 centrach na całym świecie.


W przypadku dzieci w wieku szkolnym wykorzystanie w terapii A. Tomatisa wpływa na:

  • Polepszanie koordynacji ruchowej

  • Polepszanie radzenia sobie z emocjami

  • Polepszanie radzenia sobie ze stresem

  • Zwiększanie koncentracji

  • Lepsze zapamiętywanie

  • Zmniejszanie liczby popełnianych błędów ortograficznych

  • Zwiększanie sprawności komunikowania się

  • Skuteczniejsza nauka języków obcych

  • Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału

W SensoMed z powodzeniem wykorzystujemy metoda A.Tomatisa, która prowadzona jest przez naszych doświadczonych specjalistów. Zachęcamy do umówienia Twojej pierwszej wizyty.


381 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentáře


Komentáře byly vypnuty.
bottom of page