top of page

Wczesne Wspomaganie Rozwoju, czym jest oraz kto może skorzystać ?

Zaktualizowano: 19 paź 2021

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR/ WWRD) jest to bezpłatna forma zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających opinie o potrzebne objęcia zajęciami w ramach WWR. W ramach WWR przysługują zajęcia m.in. z integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, logopedycznej czy rehabilitacji. Nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę, że przysługuje dziecku taka opinia, dlatego w tym artykule prezentujemy czym jest WWR, komu przysługuje oraz jak uzyskać opinie o WWR. Serdecznie zapraszamy.


Komu przysługuje opinia o potrzebie objęcia dzieckiem Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju?

Opinia WWR przysługuje każdemu dziecku z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub z niepełnosprawnością. Przykładowo przysługuje dzieciom, u których występują wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój. Warto podkreślić, że WWR obejmuje również rodziny dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli zastanawiasz się czy twojemu dziecku przysługuje opinia WWR warto skonsultować się z psychologiem lub pedagogiem. Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia.

Ogromną zaletą WWR jest to, że można pracować nad wieloma zaburzeniami jednocześnie.


Jak uzyskać opinie o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju


Opinię o WWR może wydać wyłącznie publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP) właściwa dla miejsca waszego zamieszkania.

  1. Poproś o odpowiedni formularz wniosku o wydnie opinii WWR w swojej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Opinie składają rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek możecie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Można go złożyć osobiście w sekretariacie poradni, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

  2. Warto do wniosku dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty (np. pediatry, neurologa, rehabilitant) o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji oraz opinię uzyskaną z przedszkola. Jeżeli jesteście już pod opieką psychologa lub pedagoga warto również dołączyć jego opinię. Będą to cenne informacje dla zespołu z PPP.

  3. Całość wniosku powinna obejmować: wniosek, opinię lekarza specjalisty, wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego, opinię z przedszkola, opinię i informacje wydane przez specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia terapeutyczne, inną dokumentację medyczną, jeżeli była sporządzana, oraz kwestionariusz wywiadu dla zespołu orzekającego.

  4. Pamietajmy, że zaświadczenie od lekarza powinno być przedłożona w oryginale. W oryginale powinno się również dostarczyć diagnozę psychologiczną i pedagogiczną jeśli wcześniej zdecydowaliście się na jej przeprowadzenie najlepiej w publicznej lub niepublicznej poradnii psychologiczno- pedagogicznej.

  5. Po złożeniu kompletu dokumentów zostaje on poddany merytorycznej ocenie przewodniczącego zespołu orzekającego. Przewodniczący zespołu powiadomi również Was o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał wniosek. Pamiętajcie, że macie prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego w części dotyczącej swojego dziecka i zaprezentować własne stanowisko.

  6. Poradnia musi wydać opinie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia zgromadzenia przez zespół orzekający pełnej dokumentacji.

  7. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, wystarczy dostarczyć ją do naszej placówki. Dedykowany twojemu dziecku zespół specjalistów SensoMed ustali wspólnie z Wami potrzeby dziecka, harmonogram spotkań i odpowie na wszystkie wasze pytania.

Ze względu na ograniczenia wiekowe możliwości objęciem dziecka WWR, nie warto zwlekać z wystąpieniem o wydanie opinii, im wcześniej ją uzyskamy tym lepsze efekty uzyskamy podczas terapii.


WWR w SensoMed w Łodzi

Po dostarczeniu opinii, w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) w SensoMed możecie korzystać z następujących form terapii:


Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze 4 godzin w miesiącu. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i zarówno zajęcia terapeutyczne jak i terminy spotkań dobieramy tak by odpowiadały predyspozycją dziecka i preferencją rodziców.

Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie terapeutycznym, uzyskują informacje zwrotną po każdym spotkaniu oraz otrzymują zalecenia ćwiczeń do wykonywania w domu.

W SensoMed znajdziesz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia terapeutyczne, które regularnie są uzupełniane o najnowsze rozwiązania terapeutyczne.


Dzięki realizajcji WWR w SensoMed możemy skutecznie poprawić:

  1. Obszar fizyczny dziecka, po przez zajęcia z rehabilitantem lub podczas terapii integracji sensorycznej;

  2. Aspekt społeczny i emocjonalny podczas Treningu Umiejętności Społecznej (TUS) lub podczas indywidualnych spotkań z psychologiem, pedagogiem lub terapeutą SI;

  3. Obszar rozwoju mowy na terapii logopedycznej lub neurologpedycznej;

Dzięki temu, że znajdziesz u nas wspaniałych specjalistów z każdej dziedziny to możesz uzyskać kompleksową pomoc dla swojego dziecka na każdym etapie jego rozwoju.


Jeżeli masz dodatkowe pytania o proces uzyskania opinii WWR lub chcesz zapisać się na spotkanie możesz do nas zadzwonić (694 304 569), a dedykowana dla Ciebie osoba na pewno pomoże Ci przejść przez proces uzyskania opinii oraz potem realizacje WWR w SensoMed.


12 033 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page